Wszystko na temat sprawy rozwodowej

Rozwód nigdy nie jest łatwą kwestią dla samych małżonków. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat instytucji rozwodu, tego, w jaki sposób przebiega sprawa rozwodowa, a także, o czym pamiętać. Kwestie te zostaną omówione w niniejszym artykule. 

Przebieg postępowania – początek

Warto wspomnieć, iż sam rozwód małżonków inicjowany jest przez jednego z nich, złożeniem pozwu o rozwód. Pozew taki powinien być skonstruowany zgodnie z wymogami formalnymi pisma procesowego. W takiej sytuacji niezawodny może okazać się prawnik, który pomoże prawidłowo napisać takie pismo. Podkreślić warto, że następnie pismo takie złożyć należy do Sądu Okręgowego, właściwego miejscowo dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli przynajmniej jedna ze stron wciąż tam mieszka, lub jest to miejsce jej stałego pobytu. Następnie należy wnieść ustaloną z góry opłatę w wysokości 600 zł. 

Sprawa rozwodowa – przebieg

Sprawa rozwodowa ma swoje szczególne miejsce w polskim prawie, ze względu na złożoność i delikatny charakter poruszanych na niej kwestii.  Z tego też powodu, kodeks postępowania cywilnego zawiera informacje na temat postępowania rozwodowego w dziale postępowań odrębnych. Adwokat lub Radca prawny pomoże przygotować się do niej i wyjaśni wszelkie istotne kwestie. Warto więc skorzystać z jego pomocy przede wszystkim w momencie rozpoczęcia postępowania rozwodowego. Jeśli małżonkowie są zdecydowani zakończyć swój związek małżeński, nie mieszkają razem i nie utrzymują żadnych relacji, to nie wystarczy, by sąd mógł od razu orzec rozwód między nimi. Zadaniem sądu w sprawie rozwodowej jest ustalenie, czy zachodzą pozytywne przesłanki rozwodu, a także, czy nie występuje żadna z trzech przesłanek negatywnych. Przesłanką pozytywną, czyli konieczną do tego, by rozwód mógł być orzeczony, jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to zanik więzi emocjonalnej, fizycznej, a także gospodarczej pomiędzy małżonkami. Z kolei przesłanki negatywne, czyli uniemożliwiające orzeczenie rozwodu to: ryzyko zagrożenia dobra wspólnych małoletnich dzieci małżonków, żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a także sytuacja, w której rozwód mógłby być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Adwokat pomoże dokładnie przeanalizować, czy takie przesłanki zachodzą, bądź nie, a także przytoczy konkretne przykłady z życia, które stanowią odzwierciedlenie tych przesłanek. 

Sprawa rozwodowa – o czym warto pamiętać?

Wiele osób zastanawia na pewno, ile trwa sprawa rozwodowa. Jednak na to pytanie, nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Czas trwania postępowania rozwodowego jest kwestią mocno indywidualną, w której znaczenie ma złożoność relacji, to, czy małżonkowie mają wspólne potomstwo i wiele innych kwestii. Prawnik i jego specjalistyczna wiedza pomogą przejść przez sprawę rozwodową sprawnie, unikając wszelkich niejasności. Kancelaria specjalizująca się w sprawach rozwodowych zapewni pomoc na każdym etapie postępowania. Warto więc skorzystać ze specjalistycznej pomocy i fachowej wiedzy.

Czytaj dalej na stronie Kancelarii https://dm-adwokaci.pl/o-czym-rozstrzyga-sad-w-wyroku-rozwodowym/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*