Wypadek przy pracy – obowiązki prawne pracodawcy

Wypadek w pracy zazwyczaj zdarza się niespodziewanie. Zapobieganie wypadkom w pracy to obowiązek pracodawcy oraz osób zatrudnionych w danym miejscu pracy. W kodeksie pracy możemy znaleźć zasady, według których musi działać pracodawca w razie wystąpienia wypadku w jego zakładzie. Co mówią zasady BHP? Jak eliminować zagrożenia w pracy? Jakie obowiązki prawne ma pracodawca? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Zasady BHP – co musi wiedzieć pracodawca?

Każdy pracodawca posiada prawny obowiązek dbania o bezpieczeństwo swoich pracowników. Na każdym stanowisku pracy muszą być wprowadzone zasady bezpieczeństwa i regulamin BHP. Każdy zatrudniony pracownik przed rozpoczęciem swojej pracy powinien zostać przeszkolony ze swoich obowiązków odnośnie bezpieczeństwa na stanowisku pracy i przejść szkolenie BHP. Należy jednak wiedzieć, że nawet w przypadku bardzo dokładnego zapoznania się z przepisami przez pracowników i sprawdzenia ich wiedzy przez pracodawcę nie oznacza to końca podejmowanych działań odnośne eliminowania zagrożeń w miejscu pracy.

Eliminowanie zagrożeń w pracy

Każdy pracodawca musi być świadomy swoich obowiązków odnośnie zapewniania pracownikom bezpieczeństwa. Jego główną rolą jest przygotowanie stanowisk pracy tak, aby były one zgodne z aktualnymi, obowiązującymi normami BHP. Ponadto, muszą być one wyposażone w sprawnie działające, bez żadnych usterek, maszyny. Pracodawca musi również pamiętać o zapewnieniu pracownikom odpowiednich narzędzi pracy. Pracodawca jest również zobowiązany do zainwestowania w odpowiednie technologie, tak aby zagwarantować najwyższy standard bezpieczeństwa i higieny pracy. Przykładowo, jeżeli praca odbywa się na wysokości, asekuracja pracowników jest niezbędna. Natomiast w przypadku pracy w zakładzie np. produkcyjnym, gdzie maszyny emitują spory hałas, pracodawca musi zapewnić pracownikom słuchawki ochronne chroniące uszy przed szkodliwym dźwiękiem.

Wypadek w pracy a obowiązki pracodawcy

Według postanowień art. 234 § 1 k.p.w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie bądź znaczne ograniczenie zagrożeń. Pracodawca musi także zagwarantować udzielenie pomocy osobom, które ucierpiały w wypadku. Ponadto jego obowiązkiem jest ustalenie przyczyn wypadku, a także wdrożenie konkretnych procedur, które zapobiegną takim sytuacjom w przyszłości.

W każdym zakładzie pracy zakres prac w celu zrealizowania tego obowiązku musi zostać ustalony. Zazwyczaj do tego celu stosuje się uregulowania wewnętrzne, takie jak regulamin pracy, zarządzenie wewnętrzne czy instrukcja. Każdy pracodawca powinien być świadomy, że wypadek w pracy może zdarzyć się nagle i powinien być na to przygotowany. Jeżeli dojdzie do wypadku w pracy, pracodawca musi przede wszystkim zadbać o wyłączenie urządzeń i maszyn oraz wyłączenie źródeł gazu i energii elektrycznej. Ponadto, musi on ewakuować osoby ze strefy zagrożenia i zabezpieczyć strefę wypadku przed dostępem osób nieupoważnionych.

Więcej na temat zabezpieczeń w firmy znajdziesz na stronie https://asekuracje.pl/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*