Alimenty po rozwodzenie na rzecz małżonka

Obowiązek alimentacyjny przede wszystkim przywołuje na myśl zobowiązanie rodzica wobec dziecka. Nie jest to jednak jedyna sytuacja gdy możemy zwrócić się do sądu o alimenty, bowiem przysługują one także małżonkom po rozwodzie. Kto i w jakiej sytuacji jest uprawniony do otrzymania alimentów w takim przypadku?

Orzeczenie o winie, a obowiązek alimentacyjny

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd rozstrzyga w sprawie rozwodowej o winie rozpadu małżeństwa, chyba że sami małżonkowie określą inaczej. Ustalenia te mają istotny wpływ na późniejszą drogę dochodzenia roszczeń alimentacyjnych. Jeśli żaden z małżonków nie został uznany za winnego lub oboje ponoszą winę po połowie, przysługuje im takie samo prawo do złożenia wniosku o zasądzenie alimentów. Powstanie obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka w wyżej opisanym przypadku jest zasadne po jednoczesnym spełnieniu dwóch przesłanek:

  • małżonek wnioskujący zasądzenie alimentów znajduje się w niedostatku wynikającym z rozwodu
  • drugi małżonek musi znajdować się w sytuacji finansowej umożliwiającej wywiązanie się z obowiązku alimentacyjnego.

Stanem niedostatku określa się sytuacje, kiedy jeden z małżonków po rozwodzie nie może zaspokoić swoich uzasadnionych potrzeb, przy czym w judykaturze podkreśla się fakt, iż „uzasadnione potrzeby” są indywidualną kwestią w danym przypadku i nie oznacza to minimalnych standardów egzystencji. 

Inaczej przedstawia się sytuacja po rozwodzie z orzeczeniem winy jednego z małżonków. Sytuacja taka jest z pozoru prostsza, gdyż wystarczy spełnić tylko jedną przesłankę. Przepis artykułu 60. § 2 KRiO stanowi, iż dochodzić alimentów w sytuacji gdy wina rozpadu małżeństwa leży wyłącznie po stronie jednego małżonka, może dochodzić drugi małżonek, którego sytuacja finansowa istotnie pogorszyła się w wyniku rozwodu, nawet jeśli nie spełnia to przesłanek niedostatku. 

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie: https://dm-adwokaci.pl/alimenty-po-rozwodzie-na-rzecz-malzonka

Od czego uzależniona jest wysokość alimentów

Kwota zasądzana w ramach obowiązku alimentacyjnego nie jest stała. Przy jej ustalaniu sąd bierze pod uwagę okoliczności zarobkowe i majątkowe obowiązanego do zapłaty oraz uzasadnione potrzeby osoby, na której rzecz świadczenie ma być wypłacane. Sędzia powinien ocenić także jak wyglądałaby sytuacja finansowa stron, gdyby małżeństwo nadal funkcjonowało prawidłowo. Pojęcia nieostre użyte w przesłankach (np. „uzasadnione potrzeby”, „istotne pogorszenie”) powinno interpretować się w taki sposób, aby efektem końcowym było jak najbardziej sprawiedliwe określenie wysokości świadczenia pieniężnego. Najczęściej są to kwoty rzędu kilkuset złotych miesięczne. Warto wspomnieć, że alimenty na rzecz małżonka zasądzane są tylko na wniosek, odmiennie niż w przypadku gdy dotyczą one dzieci.

Pomoc prawna w uzyskaniu alimentów

Rozwodowa batalia sądowa nie należy do najłatwiejszych. Nierzadko górę biorą emocje, co może negatywnie odbić się na przebiegu całego procesu. Warto rozejrzeć się w okolicy za prawnikami specjalizującymi się w dziedzinie prawa rodzinnego. Profesjonalnego doradztwa na najwyższym poziomie udzieli w tej kwestii adwokat lub radca prawny. Specjalistyczna wiedza i porady prawne świadczone w kancelariach mogą okazać się nieocenione w dochodzeniu swoich praw. 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*