Alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie

Wbrew utartym opiniom, w trakcie rozwodu możliwe jest nałożenie na jednego z małżonków, obowiązku wypłaty alimentów na rzecz drugiego. Wypłata świadczeń alimentacyjnych może odbywać się pomimo braku dzieci. Dzieje się tak, w kilku uzasadnionych przypadkach.

Komu przysługują alimenty po rozwodzie?

O alimenty może wystąpić ten z małżonków, który nie jest winny rozpadu związku i posiada trudną sytuację materialną, która uniemożliwia mu godną egzystencję oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb. Należy wspomnieć, iż kwestia podstawowych potrzeb jest indywidualna. Co więcej, małżonek winny rozpadu związku małżeńskiego, nie może żądać wypłacania środków od małżonka niewinnego. W przypadku, gdy małżonkowie nie występują o orzeczenie winy, lub oboje zostaną nią obarczeni, o alimenty może wystąpić strona znajdująca się w niedostatku. Alimenty mogą zostać przyznane jedynie w przypadku, gdy były małżonek posiada odpowiednie możliwości majątkowe.

Jak długo należy płacić alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie?

Alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie nie są dożywotnie. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym  na długość okresu, w czasie którego należy wypłacać alimenty, może wpłynąć wiele czynników. Jednym z nich jest zawarcie przez uprawnionego nowego związku małżeńskiego. Obowiązek alimentacyjny wygasa, po pięciu latach od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Nierzadko zdarza się, iż na skutek wyjątkowych okoliczności czas wypłacania alimentów może zostać wydłużony. Wyjątkowymi okolicznościami najczęściej określa się wypadek, na skutek którego były współmałżonek staje się niezdolny do podjęcia pracy i pozbawiony środków do życia. W takim przypadku okres płacenia alimentów, zostaje wydłużony do czasu uzyskania przez pokrzywdzonego zdolności do podjęcia pracy. W wypadku kalectwa okres świadczenia alimentów, może zostać wydłużony na czas nieokreślony.

Osoba, która zobowiązana jest do wypłacania alimentów, może odwołać się od decyzji sądu, w przypadku naruszenia tak zwanych zasad współżycia społecznego. Następuje to wtedy, gdy współmałżonek, który stara się o wypłatę alimentów popadł w niedostatek, z powodu własnej winy. Mowa tu o alkoholizmie lub narkotykach, a także w przypadku, w którym współmałżonek świadomie zrezygnował z pomocy, którą oferowało mu państwo. Może to być na przykład stypendium.

Więcej informacji na ten temat na stronie Kancelarii Prawnej https://dm-adwokaci.pl/alimenty-po-rozwodzie-na-rzecz-malzonka/

Separacja

W przypadku  wystąpienia między małżonkami separacji, kwestię związaną z alimentami, rozpatruje się identycznie, jak w przypadku rozwodu. Co więcej, osoby pozostające w separacji, mają obowiązek pomagania sobie zarówno na stopie  psychologicznej, jak i materialnej.

Osoby decydujące się nap odjecie działań związanych z rozwodem, powinny zdawać sobie sprawę z praw oraz obowiązków, które mogą na nich spocząć. Z tego względu niezwykle ważne jest zasięgnięcie rzetelnej porady prawnej, która wyjaśni wszelkie nieścisłości. Rozwód jest niezwykle trudnym wydarzeniem w naszym życiu, które powinno przebiegać bez dodatkowych, nieprzewidzianych, a także stresujących zdarzeń na sali sądowej.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*