Ile kosztuje rozwód?

W Polsce co roku wzrasta ilość par decydujących się na zakończenie małżeństwa. Zwykle przed przystąpieniem do formalności mąż lub żona chcą oszacować ile kosztuje rozwód. Wyliczenie tego jest niezwykle trudne, ponieważ koszt jest sumą wielu czynników, a ostateczną kwotę powód pozna dopiero na zakończenie postępowania. Z góry można być przygotowanym na wysokość należności sądowych – te zostały określane w rozporządzeniu, jednak poza opłatą za wniesienie pozwu, żądanie uiszczenia pozostałych leży w gestii sędziego. Dobrowolnym nakładem pieniężnym jest wynajęcie prawnika. Przepisy nie nakładają przymusu posiadania pełnomocnika i formalności rozwodowe można załatwić samodzielnie. Jednak gdy sytuacja jest skomplikowana, współmałżonek korzysta z usług kancelarii prawnej, a dodatkowo brak jest rozeznania w kwestiach prawnych – warto zatrudnić profesjonalistę. Ile kosztuje rozwód? Oto przegląd opłat.


Ile kosztuje rozwód – opłaty sądowe

Taksy sądowe w sprawach rozwodowych zostały urzędowo określone. Postępowanie rozpoczyna się od złożenia pozwu – 600 zł. W zależności od sytuacji majątkowo-rodzinnej należy spodziewać się innych płatności: ustalone alimenty – 5% wartości rocznej, badanie przeprowadzone przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów – 500-1000 zł, wywiad kuratorski – 80 zł, podział majątku wspólnego – 300 zł (zgodność stron) lub 1000 zł (brak zgodności), wystąpienie o eksmisję małżonka – 200 zł, zabezpieczenie kontaktu z dzieckiem –  40 zł, zabezpieczenie alimentów – 100 zł. Sędzia może także powołać mediatora sądowego – koszt do 450 zł. W przypadku zakwestionowania postanowienia o warunkach płatności alimentów lub zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem, opłata za zażalenie wynosi 30 zł. Koszt apelacji – 600 zł. 

Ile kosztuje wynajęcie adwokata rozwodowego?

Wynajęcie prawnika do rozwodu nie jest obowiązkiem, jednak to dobre posunięcie, szczególnie gdy nie ma porozumienia co do fundamentalnych spraw – jedna ze stron żąda orzeczenia winy drugiej lub nie ma consensusu co do podziału majątku czy ustalenia alimentów na dzieci lub współmałżonka. W sprawie rozwodowej pełnomocnikiem może być nie tylko adwokat, ale także radca prawny. Przepisy podają tylko minimalne stawki wynagrodzenia zastępcy procesowego – 720 zł (rozwód bez orzekania o winie) lub 1080 zł (pozew z orzekaniem o winie). Natomiast górna pensja nie została określana. Stawka ustalana jest indywidualnie i zależna jest od stopnia skomplikowania oraz przewidywanego terminu zakończenia postępowania. Wpływ na cenę będzie miał region kraju, wielkość miasta, a także renoma kancelarii prawnej. Na etapie podpisania umowy, jako sposób rozliczenia za usługę można przyjąć ryczał ze z góry wskazaną kwotą lub określić cennik każdej czynności prawnika możliwej do wykonania w konkretnym przypadku.  Zwykle honorarium mieści się w przedziale 1500-6000 zł.


Kto ponosi koszty rozwodu?

Koszty rozwodu uiszcza przegrana strona – w przypadku wskazania winnego rozpadu małżeństwa. Jeżeli złożono pozew bez orzekania o winie, a sędzia ustalił, że żadna ze stron rzeczywiście nie ponosi odpowiedzialności lub winą obarczeni zostali po równo mąż jak i żona – koszty zostaną podzielone po połowie między byłych małżonków, np. opłata od złożenia pozwu  w ostatecznym rozrachunku wyniesie 150 zł na uczestnika (sąd zwróci powodowi 300 zł, a pozwanemu nakaże  zapłatę drugiej stronie 150 zł).  W przypadku trudnej sytuacji finansowej można złożyć do sądu wniosek o zwolnienie w całości lub części z kosztów postępowania.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*