Czym jest rozdzielność majątkowa i kiedy ją podpisujemy?

Często słyszymy, że jakieś małżeństwo posiada rozdzielność majątkową. Co to oznacza? Gdy istnieje rozdzielność majątkowa, nie występuje wtedy majątek wspólny małżonków – posiadają oni dwa odrębne majątki. Kiedy i jak podpisać rozdzielność majątkową? Na czym to wszystko polega? Zapraszamy do lektury.

Umowna rozdzielność majątkowa (intercyza)

Na mocy umowy w formie aktu notarialnego małżonkowie (lub partnerzy, którzy nie są jeszcze małżeństwem) mogą rozdzielić swój majątek. Rozdzielność majątkowa powoduje, że każda ze stron posiada swój własny majątek. Kiedy najczęściej ludzie decydują się na rozdzielność majątkową?

W sytuacjach gdy jedna ze stron:

  • prowadzi działalność gospodarczą, która jest związana z ryzykiem finansowym,
  • w ogóle nie angażuje się w pomnażaniu majątku i wyłącznie trwoni majątek partnera,
  • posiada znaczne długi,
  • pragnie ochrony majątku, który został nabyty po zawarciu związku małżeńskiego;
  • dąży do zachowania niezależności finansowej.

Rozdzielność majątkowa jest dobrym sposobem na uniknięcie ewentualnych sporów sądowych podczas dzielenia majątku wspólnego w wyniku rozwodu.

Wymogi zawarcia intercyzy

Aby zawrzeć rozdzielność majątkową należy spełnić kilka warunków:

  1. W wypadku małżeństwa – akt małżeństwa.
  2. Zgodność stron pomiędzy stronami co do rodzaju podziału majątku.
  3. Obie strony muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Należy podkreślić, że umowna rozdzielność majątkowa nie wymaga uzasadnienia.

Rozwiązanie rozdzielności majątkowej

Pamiętajmy, że umowę rozdzielności majątkowej możemy w każdej chwili zmieniać lub rozwiązać. Jeżeli rozwiązujemy umowę po zawarciu związku małżeńskiego, tworzymy automatycznie wspólny majątek (chyba, że strony postanowiły inaczej).

Umowa rozdzielności majątkowej nie działa wstecz

Majątek wspólny, który powstał przed ustanowieniem rozdzielności, nie jest objęty umową. Oznacza to, że jeżeli rozdzielność majątkową ustanowiliśmy po zawarciu związku małżeńskiego, podczas którego zdobyliśmy jakiś majątek, należy on do obydwu ze stron.

Rozdzielność majątkowa na drodze sądowej

Inną możliwością uzyskania rozdzielności majątkowej jest droga sądowa. Jest to uregulowane prawnie w art. 52 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.  Starając się o rozdzielność, w tym przypadku musimy uzasadnić swoje żądania. Przed złożeniem pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej najlepiej skontaktować się z profesjonalistami – adwokaci Poznań. W ten sposób znacznie zwiększysz swoje szanse na wygranie pozwu i uzyskanie rozdzielności majątkowej, która zabezpieczy Twój majątek.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*