Postępowanie spadkowe – dziedziczenie z testamentu

Dobrze sporządzony testament pozwala uporządkować swoje sprawy na wypadek śmierci. Dzięki niemu możliwe jest zapobieżenie sporom pomiędzy spadkobiercami, a także wynagrodzenie poszczególnych osób na opiekę czy inne znaczące zasługi. Testament można sporządzić na kilka sposobów, jednak najpewniejszą formą jest testament notarialny. Adwokat
prawo spadkowe którego specjalizacją jest prawo spadkowe, pomoże Ci bez stresu przebrnąć przez postępowanie spadkowe.

Jak sporządzić testament, aby był ważny?

Jeśli zmarły sporządził testament, to dziedziczenie na podstawie tego dokumentu zawsze ma pierwszeństwo przez dziedziczeniem ustawowym. Może się jednak okazać, że testament został sporządzony niezgodnie z wymaganiami ustawowymi – wówczas zostanie on unieważniony, a spadek będzie dziedziczony z mocy ustawy.

Prawo spadkowe przewiduje trzy formy testamentu zwykłego oraz trzy formy szczególne. Te drugie wchodzą w grę w sytuacjach wyjątkowych, kiedy spadkodawca nie ma możliwości sporządzenia testamentu w zwykłej formie.

Testament w zwykłej formie

Zwykłe formy testamentu to:

  • testament holograficzny, czyli własnoręczny – musi on być w całości sporządzony ręką spadkodawcy, opatrzony datą i podpisem. Data ma ogromne znaczenie w sytuacji, gdy w grę wchodzi kilka testamentów – sporządzenie nowego dokumentu pociąga za sobą unieważnienie wcześniejszego. Jeśli brak jest daty jego sporządzenia, to nie pociąga to za sobą automatycznie nieważności dokumentu. Pozostanie on ważny, jeśli nie ma wątpliwości co do zdolności testowania spadkobiercy lub wzajemnego stosunku kilku testamentów;
  • testament allograficzny, czyli sporządzony przed odpowiednim, wymienionym w ustawie funkcjonariuszem publicznym w obecności dwóch świadków. Jest to dogodna forma dla tych osób, które nie mogą samodzielnie napisać testamentu;
  • testament notarialny – to najpewniejsza forma. Data jego sporządzenia będzie datą pewną, niemożliwą do obalenia. Nie będzie też wątpliwości co do zdolności testowania spadkodawcy.

Szczególne formy testamentu

Sporządzenie testamentu w formie szczególnej jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie ma możliwości sporządzenia dokumentu w zwykłej formie.

  • testament ustny – w przypadku zagrożenia rychłej śmierci, lub w innych wyjątkowych przypadkach, może przekazać ostatnią wolę ustnie – przed trzema świadkami nienależącymi do grona spadkobierców;
  • testament podróżny to taki, który również zostaje przekazany ustnie – w obecności dwóch świadków oraz dowódcą statku powietrznego lub wodnego bądź jego zastępcą;
  • trzecią formą szczególną jest testament wojskowy.

Jak obalić niesprawiedliwy testament?

Jeśli osoba należąca do najbliższych zmarłego czuje się pokrzywdzona sporządzonym przez niego testamentem, może próbować obalić ten dokument. W razie powodzenia testament zostanie unieważniony, a spadek będzie dziedziczony zgodnie z ustawą. W wygraniu sprawy pomoże Ci adwokat prawo spadkowe Gdańsk.  Po pierwsze należy sprawdzić, czy wszystkie wymagania co do formy zostały spełnione. Przykładowo, wątpliwości może budzić data, a wraz z nią – zdolność spadkodawcy do sporządzenia testamentu. Można podać w wątpliwość autentyczność podpisu lub próbować obalić zeznanie świadka testamentu ustnego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*