Umowa o zakazie konkurencji

W obecnych czasach w wielu branżach, przy podpisywaniu umowy, dostajemy dodatkowo do podpisu klauzulę o zakazie konkurencji. Zwykle jest to po prostu oświadczenie o tym, że nie będziemy pracować równolegle dla konkurencyjnych firm. Czym jest umowa o zakazie konkurencji i co dokładnie dla nas oznacza?

Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji opisany jest w Kodeksie Pracy, w dziale czwartym dotyczącym obowiązków pracodawcy i pracownika. Zakaz konkurencji określony jest jako wykonywanie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy i według Kodeksu, zakres zakazu musi być określony w umowie między pracodawcą a pracownikiem.

Czym jest działalność konkurencyjna?

Kodeks Pracy nie określa definicji działalności konkurencyjnej, więc musi ją definiować umowa o zakazie konkurencji. Najczęściej działalność konkurencyjna jest rozumiana jako działalność polegająca na produkcji podobnych towarów lub świadczeniu takich samych usług.

Zakaz konkurencji w czasie trwania zatrudnienia

Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy polega na tym, że pracownik zobowiązuje się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy – zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych podmiotów. Umowa o zakazie konkurencji umożliwia pracodawcy ochronę jego interesów. W przypadku naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji, pracodawca może dochodzić od niego wyrównania poniesionej szkody. Umowa przestaje obowiązywać po ustaniu stosunku pracy.

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zawarcie w umowie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest możliwe wtedy, gdy w czasie trwania zatrudnienia pracownik miał dostęp do wrażliwych informacji na temat pracodawcy i jego działalności. Zakaz konkurencji w tym przypadku obejmuje więc zakaz dzielenia się tymi ważnymi informacjami z osobami trzecimi, szczególnie świadczącymi konkurencyjne usługi. Wrażliwymi informacjami może być know-how firmy, dane techniczne, technologiczne, handlowe czy finansowe – czyli informacje, których ujawnienie mogłoby spowodować szkodę pracodawcy.

Odszkodowanie

W przypadku zawierania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę konieczność wypłaty pracownikowi odszkodowania za cały okres obowiązywania zakazu konkurencji. Określona jest również minimalna wartość odszkodowania, która wynosi 25% otrzymywanego w czasie zatrudnienia wynagrodzenia. Odszkodowanie nie musi być wypłacone od razu po ustaniu stosunku pracy – pracodawca może je wypłacać w miesięcznych ratach.

Okres obowiązywania

Zakaz konkurencji obowiązuje przez okres określony w umowie o zakazie konkurencji. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z wypłaty odszkodowania lub ustaną przyczyny uzasadniające zakaz konkurencji, wtedy przestaje on obowiązywać wcześniej.

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji musi być sporządzona w formie pisemnej. Musi być w niej określony zakres zakazu konkurencji – definicja działalności konkurencyjnej, a także okres obowiązywania zakazu i wysokość odszkodowania w przypadku zawierania umowy na czas również po zatrudnieniu. Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta w obrębie umowy o pracę.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*