Czy kwalifikujesz się do pomostowej emerytury?

Choć wielu osobom wydaje się, że system emerytalny w Polsce jest restrykcyjny, to wystarczy chwila, by przekonać się, że tak nie jest. Ustawodawca w szczególności bierze pod uwagę, że określony wiek pracowników znacząco utrudniać może wykonywanie pracy w danych zawodach. Właśnie dlatego obowiązujący wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w określonych przypadkach jest zaniżany. W jaki sposób sprawdzić, czy Ty także ubiegać się możesz o wcześniejszą emeryturę?

Ogólne kryteria świadczenia

Jedną z możliwości szybszego otrzymywania świadczeń pieniężnych z tytułu przepracowanych lat w zawodzie jest emerytura pomostowa, której otrzymywanie wiąże się ze spełnianiem określonych kryteriów. By móc wnioskować o jej przyznanie kobiety muszą przekroczyć 55 rok życia i mieć na swoim koncie minimum 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, natomiast mężczyźni kolejno 60 rok życia i 25 lat składek. Wspólnym gwarantem przyznania emerytury obowiązkowej jest wykonywanie pracy zawodowej przez okres 15 lat w szczególnych warunkach. Czym są one określane?

Szczególne warunki pracy

Ustawodawca definiuje szczególne warunki pracy, jako takie, które wiążą się z czynnikami ryzyka podczas wykonywania zadań zawodowych. Tym samym praca po przekroczeniu podeszłego wieku może być dodatkowo utrudniona lub stwarzać nieprzewidziane ryzyko. Co ciekawe, praca w szczególnych warunkach nie dotyczy jedynie przedstawicieli takich zawodów, jak górnicy, czy hutnicy, lecz obejmuje także zawodowych tancerzy, którzy mają prawo ubiegać się o emeryturę pomostową.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*