Czy warto odejść z pracy za porozumieniem stron?

Nie licząc dyscyplinarnego zwolnienia, każda inna forma zakończenia pracy na umowę o pracę jest formą polubowną. Jednak decydując się na podpisanie porozumienia stron można sporo zyskać w przyszłym poszukiwaniu pracy. Jakie są plusy, minusy i zwyczaje w takim przypadku? O tym za chwilę.

Jakie są warunki podpisania porozumienia  stron?

Przede wszystkim, jak w każdym porozumieniu, ważna jest zgodna wola obu stron. Ponadto też trzeba mieć na uwadze fakt, iż porozumienie może mieć różne warunki i najczęściej negocjacje rozbijają się właśnie o te szczegóły. Największym plusem, jakie rozwiązanie umowy o pracę za porozumiem stron niesie ze sobą, jest możliwość dowolnej modyfikacji okresu wypowiedzenia umowy. Każdy ma prawo do dowolnego ustalenia czasu ustania obowiązku pracy. Jest to plusem dla obu stron , więc popularność podpisywania porozumienia stale rośnie.

Inne zwyczaje pracodawców

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie zawsze jest jednak czymś radosnym i pozbawionym negatywnych emocji. Wielu pracodawców, chcąc uniknąć jeszcze poważniejszych konsekwencji dla pracownika, stosuje taką technikę zamiennie do zwolnienia dyscyplinarnego. Kiedy pracownik pojawi się w zakładzie pod wpływem alkoholu, zgodnie z prawem powinno zostać wystawione zwolnienie dyscyplinarne ze skutkiem natychmiastowym. Natomiast wykorzystując lukę w prawie, co bardziej współczujący pracodawcy, podają do podpisania rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem poprzedzającym wybryk. Osoba niebędąca pracownikiem nie może wszakże ponosić konsekwencji.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*