Pracownik za granicą a prawo do diety

Pracownik za granicą a prawo do diety

Diety zagraniczne przysługują w naszym kraju nie tylko kierowcom, są one także przyznawane każdemu pracownikowi wykonującemu zadania służbowe poza naszym krajem.

Dlatego też warto jest znać kilka podstawowych zasad kierujących tym jakże ważnym dodatkiem do wynagrodzenia.

Definicja diety i jej założenia

Dieta jak sama nazwa mówi ma pokrywać koszta podróży i wyżywienia. Całość ujmowana jest jako zwiększone koszty wyżywienia i to w gestii pracownika jest ich jak najlepsze wykorzystanie a także dystrybucja zgodna z potrzebami. Dieta naliczana jest za każdy dzień spędzony poza miejscem regularnego wykonywania pracy w formie zryczałtowanej odpowiedniej dla każdego kraju. Dlatego też naprawdę istotne jest dokładne ewidencjonowanie czasu pracy, szczególnie kiedy kierowcy przemierzają dziesiątki tysięcy kilometrów miesięcznie odwiedzając wiele europejskich i nie tylko krajów w czasie jednego wyjazdu.

Ewidencja czasu a wymiar diety

Bardzo istotne, jak już zostało wcześniej wspomniane, jest dokładne zapisywanie czasu spędzonego w danym kraju. Dzieje się tak, bo diety zagraniczne mogą być również naliczone w niepełnym wymiarze i niepełnej kwocie. Dla pracownika, który na terenie danego kraju w ciągu doby przebywał do ośmiu godzin naliczana jest jedna trzecia zryczałtowanej kwoty diety. Pracownicy przebywający w ciągu doby na terenie danego państwa od ośmiu do dwunastu godzin mogą liczyć na połowę kwoty diety. Powyżej dwunastu godzin ustawodawca przewidział matematyczne zaokrąglenie w górę, zatem pracownik może liczyć na pełny wymiar diety, jako że powyżej połowy doby uznawane jest za pełną.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*