Podział majątku po rozwodzie a orzekanie o winie

Kiedy dwoje ludzi postanawia wziąć rozwód, nie zawsze oznacza to prostą sprawę rozwodową. Konflikty interesów, wzajemne pretensje i atmosfera oskarżeń nie są przyjaznym środowiskiem do sprawnego przeprowadzenia rozwodu i koniecznego przy nim podziału majątku. Sprawy mogą się skomplikować tym bardziej, jeśli strony lub jedna ze stron chce dokonać rozwodu z orzeczeniem o winie. Jak kwestie te rysują się w polskim prawie?

Co do zasady: pół na pół

Zazwyczaj w sprawach rozwodowych, nawet jeśli jeden z małżonków zostaje uznany za jedynego winnego rozpadu małżeństwa, orzeczenie to nie ma większego znaczenia w podziale dóbr. Majątek zwykle przypada wtedy w połowie żonie, i w połowie mężowi. Zdarzają się jednak sytuacje szczególne, w których sąd stwierdza, że majątek powinien zostać podzielony w inny sposób.

Dotyczy to przypadków, kiedy wina małżonka miała charakter finansowy. Tego typu przypadków może być wiele. Przykładowo, to sytuacja kiedy osoba „winna” rozpadu trwoniła wspólny majątek lub na przykład przez lata pożycia małżeńskiego w nierównym stopniu partycypowała w tworzeniu tego majątku. Może to być choćby sytuacja, w której jedno z małżonków zarabiało nieproporcojalnie mniej bo na przykład długo przewywało na bezrobociu i niezbyt garnęło się do pracy.

Podział majątku i wina w rozwodzie zaocznym

Warto wyjaśnić, że w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie i podziale majątku na korzyść jednego z małżonków, może to nastąpić nawet wtedy, gdy jedna ze stron nie stawia się w sądzie. Także wtedy, w przypadku orzekania zaocznie, sędzia może uznać, iż „winny” małżonek nie powinien mieć praw do połowy majątku.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*