Jak się bronić przed stalkingiem?

Zjawisko stalkingu, choć wcale nie jest zjawiskiem nowym, to szczególnie w ostatnich dekadach stało się bardzo znane, głównie z powodu znanych osobistości, gwiazd kina czy muzyki, które miały swoich stalkerów. Dziś definicja stalkingu jest znacznie szersza i wiemy, że zjawisko to dotyczyć może każdego.

Czym jest stalking?

Mówiąc definicyjnie: stalking to nękanie kogoś, przejawiające się w celowym, uporczyłym i przewlekłym działaniu, w wyniku którego osoba nękana czuje się zastraszana, odczuwa poczucie zagrożenia. Z czasem ofiara staje się wycofana, na czym cierpią jej kontakty towarzyskie oraz zawodowe – szczególnie jeśli stalkerem jest ktoś z pracy. W długiej perspektywie stalking zakończyć się może rezygnacją/zwolnieniem z pracy, myślami samobójczymi i depresją.

To ważne, by potrafić zareagować odpowiednio wcześnie i uporać się ze stalkerem, zanim problem stanie się trudny do rozwiązania.

Co robić, kiedy padnie się ofairą stalkingu?

Po pierwsze, jest bardzo istotne umiejętne rozpoznanie stalkingu. Czy rzeczywiście mamy do czynienia ze stalkingiem, czy może bezczelnym znajomym z pracy? Warto pamiętać, że stalking wcale nie musi łączyć się z agresją. Niekiedy mogą być to po prostu częste telefony. Granica stalkingu jest bardzo trudna do określenia. W razie wątpliwości, warto skonsultować się ze specjalistą. Jeśli jednak jesteśmy pewni, że my – lub ktoś z naszych bliskich – jest ofiarą stalkera, wówczas należy działać. Niezwłocznie udać się na policję i powiadomić o tym fakcie stalkera. Warto rejestrować dowody stalkingu: sms-y, bilingi z połączeniami przychodzącymi. Jeśli możesz, zmień numer telefonu.

Zwykle już te pierwsze działania wystarczają, jednak jeśli nie poskutkują, można wnieść sprawę sądową z powództwa cywilnego.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*