Umowa o pracę, kiedy staje się ona umową na czas nieokreślony

Zawieranie umów o pracę na czas określony jest bardzo popularnym zabiegiem ze względu na to, iż łatwiej jest wtedy przetestować pracownika i po upłynięciu okresu umowy automatycznie ustaje stosunek pracy.

 

Podstawowe informacje

Przede wszystkim umowa na czas nieokreślony zostaje z automatu zawarta kiedy między pracownikiem a pracodawcą doszło do podpisania kolejnej po trzeciej umowie na dowolny czas określony.

Drugim sposobem nabycia stosunku pracy na czas nieokreślony jest przekroczenie 33 miesięcy pracy ciągłej na podstawie umowy o czas określony. Oba te przypadki reguluje szczegółowo Kodeks Pracy będący podstawowym aktem prawnym dotyczącym zawierania stosunku pracy i jego rozwiązania.

 

Trzy i więcej umów, czy zawsze wiąże się to z przejściem na czas nieokreślony?

Sprawa tutaj wygląda następująco, zarówno okres 33 miesięcy jak i trzech kolejnych umów dotyczy pracy u jednego pracodawcy. Przepisy pozwalają również pozostawać w stosunku pracy w kilku miejscach i wtedy oba te przepisy liczą się osobno dla każdego z zakładów. Jest to niestety furtką do omijania przepisów poprzez zakładanie kilku firm na żonę, dzieci i innych członków rodziny zmuszając pracowników do lawirowania między zakładami.

 

Kolejnym wyjątkiem jest umowa na okres próbny nieprzekraczający trzech miesięcy w celu sprawdzenia kwalifikacji. Ani jednostka umowy ani też okres próbny nie liczą się do puli, po której z automatu przechodzi się na czas nieokreślony.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*