Czy przełożony może odczytywać Twoją korespondencję na prywatnym lub służbowym laptopie?

W świetle prawa może sprawdzać skrzynkę pocztową, aby np skontrolować czy pracownik nie korzysta przypadkiem z poczty w celach prywatnych. Nie może jednak czytać treści owych wiadomości.

Oczywiście mówimy tutaj o sytuacji, kiedy to pracodawca jest właścicielem laptopa oraz poczty z której korzysta pracownik.

Chroni nas przed tym tajemnica korespondencji

Ochronę dóbr osobistych w Polsce szczegółowo regulują przepisy Kodeksu cywilnego, art. 23 i następne.

Pracodawca nie musi mieć zgody pracownika na kontrole poczty, ale musi go o tym powiadomić . Informacja taka może być również zawarta w umowie o pracę lub np regulaminie zakładu pracy.

Jeśli pracodawca nie uprzedzi nas o zamierzonej kontroli, może narazić się na poważne konsekwencje prawne w postaci zadośćuczynienia poprzez:

 

  • złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści,
  • zadośćuczynienie pieniężne,
  • wpłatę na wskazany cel społeczny,
  • złożenie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • dochodzenie swoich roszczeń w drodze postępowaniu cywilnym.

 

 

W sytuacji kiedy naruszy tajemnice korespondencji, możemy wkroczyć na drogę sądową z pozwem o naruszenie dóbr osobistych.

Za naruszenie tajemnicy korespondencji pracodawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

 

Jeśli natomiast pracownik korzysta z prywatnego laptopa, pracodawca nie ma prawa kontrolować jego korespondencji. może ewentualnie zakazać ściągania służbowej poczty na prywatne narzędzia pracy.

2 Komentarze

  1. Dobrze wiedzieć, miałam kiedyś do czynienia z sytuacją, kiedy to pracodawca sprawdzał wszystkim skrzynki pocztowe. Oczywiście nikogo o tym wcześniej nie poinformował.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*